Co wpływa na zdolność kredytową?

Co wpływa na zdolność kredytową?

Warto przeczytać

Potrzebujesz pożyczki gotówkowej lub planujesz finansowanie kredytem większej inwestycji? Zanim bank zdecyduje się na udzielenie ci wsparcia, oceni twoją zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty pożyczki z odsetkami w terminach określonych w umowie. W praktyce zdolność kredytowa jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o przyznaniu lub odmowie kredytu.

Każda instytucja finansowa nieco inaczej podchodzi do analizy zdolności kredytowej swoich klientów, jednak zawsze pod uwagę branych jest kilka podstawowych czynników. Ocena zdolności do spłaty zobowiązania odbywa się na podstawie dwóch analiz: ilościowej oraz jakościowej. Ta pierwsza obejmuje m.in. wysokość dochodów, wysokość innych bieżących zobowiązań i kosztów utrzymania. Analiza jakościowa dotyczy czynników, które mogą wpływać na stan finansów, a więc np. staż pracy i rodzaj zatrudnienia, liczba dzieci i osób na utrzymaniu, a nawet stan cywilny.

Analiza zdolności kredytowej. Najważniejsze czynniki ilościowe

Nie ulega wątpliwości, że na zdolność kredytową w największym stopniu wpływa wysokość dochodów netto. Żeby pożyczać, trzeba zarabiać – lub przynajmniej mieć inne stałe źródło regularnych wpływów na konto. Za takie można przyjąć również emeryturę i bezterminową rentę, przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, a nawet dochody uzyskiwane z wynajmowania nieruchomości. Kiedy o kredyt wnioskuje małżeństwo, bank sumuje dochody obojga małżonków. Dochód netto to kwota dochodów pomniejszona o regularnie ponoszone koszty, a więc np. składki ubezpieczeniowe itp. W przypadku kredytobiorców zatrudnionych na umowę o pracę dochód netto jest równy wypłatom wpływającym na konto. Przy umowie cywilnoprawnej bank liczy dochód netto tak samo, jak urząd skarbowy. Z kolei dla osób prowadzących własną działalność dochód netto uzyskamy po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Podczas analizy ilościowej banki dokładnie przyglądają się miesięcznym kosztom utrzymania wnioskodawcy, a więc m.in. kosztom czynszu lub najmu i opłatom za media – mówi ekspert z dFinance.pl. Bardzo ważnym elementem oceny zdolności kredytowej jest aktualny stan zadłużenia. Bank sprawdzi wysokość istniejących zobowiązań, obciążenia kart kredytowych, a nawet limity na koncie. Na pewno sprawdzi też, czy osoba ubiegająca się o pożyczkę nie jest poręczycielem czyjegoś kredytu. Oczywiście im mniej obciążeń, tym większe szanse na uzyskanie kredytu, więc warto uporządkować swoje finanse przed ubieganiem się o większe wsparcie.

Analiza zdolności kredytowej. Najważniejsze czynniki jakościowe

Aby obliczenia ilościowe miały faktyczną wartość, muszą być osadzone w konkretnym kontekście. Wydaje się oczywiste, że bank będzie czuł się bezpieczniej, przyznając kredyt osobie zatrudnionej na umowę o pracę na czas nieokreślony, która mieszka samotnie i zarabia 4 tysiące złotych netto miesięcznie, niż osobie o takich samych dochodach, zatrudnionej na umowę o dzieło i wychowującej dzieci. Stąd praktyka wykonywania analizy jakościowej – tym dokładniejszej, im wyższa kwota kredytu. Na tym etapie oceny wnioskodawcy bank bierze pod uwagę wiek, stan cywilny, ilość osób na utrzymaniu, wykształcenie, zawód, staż pracy i zajmowane stanowisko orz status mieszkaniowy i majątkowy. Bardzo ważna jest też historia kredytowa, obejmująca wysokość zaciąganych wcześniej zobowiązań i regularność spłat. Bank sprawdzi twoją historię kredytową nawet do pięciu lat wstecz, posiłkując się danymi z BIK i innych systemów.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments