Doradca podatkowy zawód przyszłości i ratunek dla podatnika

Doradca podatkowy zawód przyszłości i ratunek dla podatnika

Promocja i Reklama

Zawód doradcy podatkowego (prawnie chroniony) jest złożony, bo zobowiązuje do łączenia wiedzy prawnika, księgowego jak również w pewnym sensie doradcy finansowego, co w polskiej rzeczywistości (transformacji gospodarczej) nie ułatwia startu. Dopiero ostatnie lata bardzo wzmocniły pozycję zawodu, który stał się prestiżowy i dobrze płatny.

Doradca podatkowy zawód przyszłości i ratunek dla podatnika

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie następujących kwalifikacji tj.: wyższego wykształcenia, zdanego egzaminu pisemnego i ustnego, odbycia praktyki zawodowej, szerokiej wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, gospodarczego, finansowego oraz innych dziedzin prawa, księgowości i ekonomii.

Praca doradcy podatkowego polega w olbrzymim skrócie na udzielaniu porad, opinii z zakresu prawa podatkowego, obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych i reprezentowaniu ich w postępowaniach zarówno przed organami skarbowymi jak i sądowymi.

Jako osoba doradca podatkowy powinien mieć nieskazitelny charakter, a swoim postępowaniem dawać gwarancję profesjonalnego wykonywania zawodu. Ponadto obowiązuje go zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta i jest zobowiązany postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego ciąży również na podmiotach szczegółowo wymienionych w ustawie.
Podatnicy nie zdają sobie sprawy, że reprezentacja przez adwokata, czy też radcę prawnego bez udziału doradcy podatkowego nie zawsze daje gwarancje należycie załatwionej sprawy zwłaszcza w sprawach karno-skarbowych, gdzie prócz procedury występuje element materialny, czyli prawo podatkowe, które w powiązaniu z innymi okolicznościami jest często bardzo złożoną problematyką, którą trudno często ocenić bez doświadczenia wyłącznie kierując się przepisami.

W rzeczywistości gospodarczej zakres dokumentowania transakcji w sektorze małych, mikro i średnich przedsiębiorstw w kontekście zmian podatkowych oraz procesie wdrażania nowych technologii w biurach rachunkowych i elektronizacji dokumentów, powoduje że ocena prawna jest zadaniem niejednoznacznym, łatwym i daje nowe obszary do analizy. Dla zobrazowania niech posłuży przykład przy wysyłce elektronicznej dokumentu status dokumentu nie pozwala na ponowne jego przesłanie. Termin mija a organ podatkowy nie dopuszcza innej wysyłki niż elektroniczna. Czy w tym przypadku mamy do czynienia z zagadnieniem podatkowym? Jeszcze nie, ale już na drugi dzień tak. Niektóre terminy, aby mogły być dochowane najpierw muszą zostać przywrócone co związane jest ze złożeniem dodatkowego wniosku. Powyższe oznacza, że wystarczy problem natury technicznej, który nawet jeśli się rozwiąże to może skutkować problemem natury prawnej. Również orzecznictwo w opisanym zakresie nie daje prostych i powtarzalnych rozwiązań.

Polskie biura rachunkowe posiadają nowoczesne narzędzia służące do świadczenia usług księgowych i kadrowo-płacowych w oparciu już w większości o elektroniczny dokument, który w porównaniu z dokumentem papierowym, zobowiązuje do korzystania z usług doradców, którzy również dysponują takimi narzędziami. Dziś klienci to zróżnicowane podmioty, reprezentujące różne branże co często wiąże się z niezliczonymi problemami natury księgowej i podatkowej, wynikających wprost z notorycznie zmienianych przepisów. Większe przedsiębiorstwa posiadają swoje komórki kadrowo – księgowe, lecz również często korzystają z doradztwa podatkowego aby mieć gwarancję prawidłowości podejmowanych decyzji, co odbywa się w różnych formach współpracy.
Polskie członkostwo w Unii Europejskiej to również pojawienie się języków obcych w doradztwie podatkowym, co dodatkowo zobowiązuje do zdobywania nowych kompetencji zwłaszcza gdy mowa o dużych podmiotach gospodarczych wprowadzających na rynek polski inne zasady biznesowe niż te, które obowiązywały dotychczas na rynku polskim. Nowoczesne usługi outsourcingu w zakresie księgowości, kadr, płac, podatków i związanej z tym administracji mogą być prowadzone dzięki olbrzymiemu doświadczeniu zawodowemu, co musi łączyć również najnowsze rozwiązania technologiczne i inne.

Podatnicy w obecnej rzeczywistości prawnopodatkowej, aby móc prowadzić działalność gospodarczą konkurencyjną do podmiotów europejskich, muszą mieć informacje z jakich preferencji podatkowych mogą skorzystać, a które rozwiązania są dla nich niekorzystne, niedozwolone i nieopłacalne w dalszej perspektywie. Aby zainwestować pieniądze i prowadzić działalność gospodarczą nie wystarczy bowiem posiadać pomysł, kapitał, biznes plan i potencjalnych odbiorców, przy obecnej konkurencji trzeba pochylić się jeszcze nad planowaniem podatkowym, które jest niezbędne do działania w dłuższej perspektywie czasu, a takim zadaniem przy obecnych obowiązkach sprawozdawczych nie zajmie się już ani księgowa, ani biuro rachunkowe ani żadna komórka w firmie.
Generalnie rzecz biorąc zawód doradcy podatkowego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom światowym i globalnym. Współpraca z naszym Ministerstwem Finansów, będzie wpływać na bezpieczeństwo podatnika, przedsiębiorcy, a także na bezpieczeństwo, w skali makroekonomicznej biznesu oraz państwa co również przekłada się na ilość chętnych do pracy w opisanym zawodzie. Z uwagi na zakres obowiązków i wiedzy jaki trzeba posiadać w zawodzie, pracę znaleźć mogą jedynie wybitne osoby, gdyż poziom wiedzy i doświadczenia jaki wymaga zawód doradcy podatkowego jest bardzo wysoki.

Zobacz również doradcy finansowi

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments