ZUS DRA budowa i przygotowanie do pracy nad deklaracją

ZUS DRA budowa i przygotowanie do pracy nad deklaracją

Promocja i Reklama

ZUS DRA budowa i przygotowanie do pracy nad deklaracją

Deklaracja rozliczeniowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona jako ZUS DRA, jest drukiem rozliczeniowym do wykazywania prawidłowego rozliczania składek oraz wypłaconych świadczeń. ZUS DRA ma również drugie zastosowanie – może być stosowana jako deklaracja korygująca dane, na wcześniej błędnie wypełnionym i złożonym rozliczeniu. Jak jest zbudowany dokument, jak należy przygotować się do pracy nad nim i wreszcie – jak przygotować ZUS DRA?

Jak prawidłowo przygotować się do pracy nad ZUS DRA

Należy pamiętać, że ZUS DRA nie jest dokumentem funkcjonującym samodzielnie. W tym sensie, że ta deklaracja rozliczeniowa, w przypadku posiadania pracowników, powinna być składana razem z imiennymi raportami za ubezpieczonych. W zakresie osób opłacających składki wyłącznie za siebie, faktycznie powinni oni przekazywać wyłącznie deklarację rozliczeniową. Co ciekawe, z zasady nawet jeżeli podatnik prowadzi kilka działalności gospodarczych, składki za ubezpieczonych rozlicza w jednym komplecie rozliczeniowym.

Plik formularza ZUS DRA

Plik formularza ZUS DRA można pobrać na oficjalnych portalach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest również dostępny w profesjonalnych programach i aplikacjach do rozliczania spraw kadrowych i finansowych. Składa się z dwustronicowej deklaracji rozliczeniowej, którą należy wypełnić w odpowiednich kratkach komputerowo, na maszynie lub ręcznie. Całość powinna zostać opracowana drukowanymi (wielkimi) literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Budowa ZUS DRA

Deklaracja rozliczeniowa składa się z dwunastu podstawowych części (bloków), oznaczonych rzymskimi liczbami od I – XII. Dokument zawiera szereg podstawowych informacji, w odpowiedniej kolejności:

 1. Dane organizacyjne;
 2. Dane identyfikacyjne płatnika składek;
 • Inne informacje;
 1. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz źródeł finansowania;
 2. Zestawienie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne;
 3. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Zestawienie należnych składek na FP i FS oraz FGŚP;
 • Zestawienie należnych składek na fundusz emerytur pomostowych;
 1. Zestawienie należnych składek do zwrotu / zapłaty;
 2. Deklaracja dochodu;
 3. Oświadczenie płatnika składek;
 • Adnotacje ZUS.

Pouczenia i ważne informacje związane z rozliczeniem ZUS DRA

Deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA pomimo tego, że stanowi dość krótki dokument, nie można stosować dowolnie. Podatnik podpisuje się pod oświadczeniem, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym w nim przedstawionym. Podatnik oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Dodatkowo, wskazane informacje mają wpływ na zobowiązania wobec skarbu państwa, a w przypadku nie wpłacenia w odpowiednim terminie odpowiednich należności do organów, deklaracja ZUS DRA stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami postępowania egzekucyjnego w administracji.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments